In English

druva glera

Glera

Vitvinsdruva, bas för mousserande vin.

Glera är en gammal synonym för druvan prosecco. Vinet prosecco är ett lätt, torrt mousserande vin baserat på den druva som vi lärt oss kalla prosecco. Från år 2009 trädde en ny bestämmelse laga kraft i Italien, godkänd av EU och internationellt, att det mousserande vinet skall heta prosecco och  druvan fortsättningsvis glera. Detta gjorde man för att få internationellt skydd för vinet prosecco.

Druvan glera ger stora skördar av druvor som ger viner med friska syror, väl lämpade för mousserande viner. Man kan hitta toner av vita persikor i vinet.

Hela 99 % av alla gleraodlingar ligger i Italien. Litet odlas bland annat i Slovenien.

Viner med Glera Se mer viner med Glera
Se mer viner med Glera