In English

Ansvarsfull marknadsföring

All marknadsföring ska utformas på lagenligt och ansvarsfullt sätt. Vi förväntar oss att även våra affärs- och samarbetspartners tar sitt ansvar och säkerställer att marknadsföringsaktiviteter kopplade till Spring Wine & Spirits varumärken sker på detta sätt.

Vi är medvetna om att alkohol kan missbrukas och skapa problem, både för den enskilde individen och dennes omgivning. Därför har vi särskilda restriktioner när det gäller marknadsföring av alkoholhaltiga drycker.

Vi är medlemmar i SVL, Sprit och vinleverantöresföreningen, som är en branschorganisation för importörer och tillverkare av sprit och vin. Vi följer självklart deras rekommendationer.

Minderåriga
Våra marknadsföringsaktiviteter av alkoholhaltiga drycker riktar sig till personer över 25 år. I vår reklam får det inte förekomma modeller eller skådespelare som är eller framställs som yngre än 25 år och vi undviker marknadsföringskanaler, föremål, bilder, symboler, musik eller personer som appellerar framförallt till minderåriga.

Riskfyllda aktiviteter
Marknadsföringsaktiviteter ska inte uppmuntra till intag av alkohol i kombination med aktiviteter som kan innebära risker eller som kräver full sinnesnärvaro för att kunna utföras på ett säkert sätt.

Hälsa & social framgång
Marknadsföringsaktiviteter av alkoholhaltiga drycker ska inte förespråka att alkoholkonsumtion kan bota sjukdomar, förbättra mental eller fysisk kapacitet eller bidra till personlig framgång och attraktivitet.

Stötande marknadsföring
Våra marknadsföringsaktiviteter: