In English

GDPR och cookies

Spring Wine & Spirit AB använder verktyget ”ConsentManager” från Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, info@consentmanager.net, www.consentmanager.net) ) för att hantera hemsidans cookies och för att möjliggöra för dig att välja vilka cookies du vill tillåta och för att ge dig information om de cookies som används.

Med hjälp av cookiehanteringsboxen som kommer upp första gången du besöker vår sida har du möjlighet att antingen samtycka till att cookies används för samtliga ändamål eller samtycka till cookies för enbart vissa ändamål som tex analys- och funktionsändamål och marknadsföring.

Ditt samtycke gäller i två år från det att du gjort ditt val. Efter två år kommer du att få en ny samtyckesförfrågan. Dina uppgifter lagras under tiden samtycket gäller. Vissa cookies lagras dock kortare tid än så. Du kan när som helst ändra inställningarna eller återkalla ditt samtycke genom att klicka på inställningsknappen i webbplatsens nedre vänstra hörn.

Den rättsliga grunden för vår användning av cookie utgörs av ditt samtycke (i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation och GDPR). Vi är personuppgiftsansvariga för denna behandling och Consentmanager AB är vårt personuppgiftsbiträde. Consentmanager AB bistår oss med uppfyllandet av våra rättsliga förpliktelser under lagen om elektronisk kommunikation och GDPR, t.ex. vår skyldighet att kunna visa att du lämnat ditt samtycke till användningen av cookies.

När det gäller cookies som är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera så är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen vårt berättigade intresse i att säkerställa att våra webbplatser fungerar på ett tillfredställande sätt.

personuppgifter

Information om Spring Wine & Spirit AB:s behandling av personuppgifter