In English

Hållbarhet

Vår ambition är att bidra till en mer hållbar värdekedja för de produkter som vi importerar, säljer och marknadsför. Det gör vi genom att samverka med Spendrups, branschen och våra producenter. Vi lär oss och utvecklas ständigt för att ge vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle.

Spring Wine & Spirits AB är ett dotterbolag till Spendrups Bryggeri AB och omfattas därmed av koncernens gemensamma strategier, policyer och riktlinjer. Du kan ta del av Spendrupskoncernens hållbarhetredovisning här och miljöpolicy, certifikat samt affärsetiska kod här

Producenter och leverantörer 
Många vin- och spritproducerade länder har en låg hållbarhetsmognad. Under skördetid är det dessutom extra högt tryck, vilket innebär en risk för dåliga arbetsvillkor. Vår ambition är att hela värdekedjan ska vara hållbar och ställer därför krav både på våra befintliga och kommande leverantörer.  

Spring Wine & Spirits leverantörer ska agera enligt gällande lag samt enligt FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi förväntar oss också att de ställer motsvarande krav på sina affärspartners.  

Vi besöker alltid producenter innan vi inleder nya samarbeten. Minimikravet är att producenterna ska underteckna vår uppförandekod. Vi har även ett pågående arbete där målsättningen är att alla leverantörer ska vara bedömda i vår leverantörsbedömningsportal.  

Ekologiskt och hållbarhetscertifierade produkter 
Det är viktigt för oss att arbeta med producenter som tar ett aktivt hållbarhetsansvar. Flertalet av de producenter vi arbetar med har olika typer av certifieringar gällande goda arbetsvillkor, hållbar odling och hållbar produktion. Vårt mål är att succesivt öka andelen hållbarhetscertifierade produkter.

Våra ekologiska produkter


Transporter 
Transporter står för en väsentlig del av våra produkters totala klimatpåverkan. Spendrupskoncernen har länge arbetat med att minska klimatpåverkan från transporter. Därför kör exempelvis våra egna lastbilar, som distribuerar dryck till Systembolaget och restauranger, enbart på förnybart bränsle sedan april 2020. Dessutom har Spendrups slutit avtal med flera transportleverantörer, gällande transporter till och från våra depåer och terminaler, för att kunna nå målet om fossilfria inrikestransporter till 2025. Spendrups är anslutet till DLF Transportinitiativ 2025.

Vi jobbar även aktivt med att effektivisera transporterna genom bland annat samtransporter och optimerade rutter. På så vis kan vi ytterligare minska miljöpåverkan.