In English

Hållbarhet

Frågan om hållbar utveckling är mer aktuell någonsin, vare sig det handlar om miljö, socialt ansvar eller ekonomi. Här har vi samlat information om vår filosofi och hur vi på Spring Wine & Spirits arbetar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vill du lära dig mer om hållbar odling?

Vår ambition är att bidra till en mer hållbar värdekedja för de produkter som vi importerar, säljer och marknadsför. Det gör vi genom att samverka med Spendrups, branschen och våra producenter. Spring Wine & Spirits AB är ett dotterbolag till Spendrups Bryggeri AB och omfattas därmed av koncernens gemensamma strategier, policyer och riktlinjer. Du kan ta del av Spendrupskoncernens hållbarhetredovisning här och miljöpolicy, certifikat samt affärsetiska kod här. Vi lär oss och utvecklas ständigt för att ge vårt bidrag till en mer hållbar utveckling i samhället.

PRODUCENTER OCH LEVERANTÖRER
Många vin- och spritproducerade länder har en låg hållbarhetsmognad. Under skördetid är det dessutom extra högt tryck, vilket innebär en risk för dåliga arbetsvillkor. Vår ambition är att hela värdekedjan ska vara hållbar och ställer därför krav både på våra befintliga och kommande leverantörer.  

Spring Wine & Spirits leverantörer ska agera enligt gällande lag samt enligt FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi förväntar oss också att de ställer motsvarande krav på sina affärspartners.  

Vi besöker alltid producenter innan vi inleder nya samarbeten. Minimikravet är att producenterna ska underteckna vår uppförandekod. Vi har även ett pågående arbete där målsättningen är att alla leverantörer ska vara bedömda i vår leverantörsbedömningsportal.  

EKOLOGISKT OCH HÅLLBART CERTIFIERADE PRODUKTER
Det är viktigt för oss att arbeta med producenter som tar ett aktivt hållbarhetsansvar. Flertalet av de producenter vi arbetar med har olika typer av certifieringar gällande goda arbetsvillkor, hållbar odling och hållbar produktion. Här kan du läsa mer om ekologisk odling och biodynamiskt odlat vin.

Våra ekologiska produkter

I nuläget kan producenter som verkar i länder med utbredd fattigdom fairtrade-certifieras. Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Du hittar våra fairtrade-certifierade viner här. Vår målsättning är att öka andelen produkter som är etiskt och hållbart certifierade, samt göra det enkelt för kunder och konsumenter att hitta dessa produkter.

FÖRPACKNINGAR
Förpackningar utgör en stor del av produktens totala klimatpåverkan. Bland annat beror det på vilket material som förpackningen är tillverkad av, hur den har producerats och hur den kan transporteras. Glasflaskan har en relativt hög klimatpåverkan eftersom den är tung och kräver mycket energi när den tillverkas. Lättare förpackningar, som PET och burk, minskar både resursåtgången och transporternas miljöpåverkan. Dessutom är de en del av det svenska pantsystemet vilket gör dem enkla att återvinna. Vår vinserie Spring Village finns i PET och vi var först som importör med att introducera vin på burk i Sverige. Vårt mål är att fortsätta utöka vårt sortiment med klimatsmarta förpackningar. Idag, år 2022, har vi även ett 100-tal viner i lättviktsflaskor och erbjuder våra restaurangkunder den klimatsmarta förpackningen KeyKeg.


TRANSPORTER
Transporter står för en väsentlig del av våra produkters totala klimatpåverkan. Spendrupskoncernen har länge arbetat med att minska klimatpåverkan från transporter. Därför kör exempelvis våra egna lastbilar, som distribuerar dryck till Systembolaget och restauranger, enbart på förnybart bränsle sedan april 2020. Dessutom har Spendrups slutit avtal med flera transportleverantörer, gällande transporter till och från våra depåer och terminaler, för att kunna nå målet om fossilfria inrikestransporter till 2025. Spendrups är anslutet till DLF Transportinitiativ 2025.

Vi jobbar även aktivt med att effektivisera transporterna genom bland annat samtransporter och optimerade rutter. På så vis kan vi ytterligare minska miljöpåverkan.  

VEGANSKA PRODUKTER
Flera av våra producenter arbetar med certifierat veganvänliga metoder vilket innebär att inga animaliska produkter har använts i framställningen av vinet*. Du hittar vårt veganska sortiment här.

* Vid jäsning av vin bildas proteiner som gör vinet grumligt och slöjigt. Det är inte farligt men kan i vissa fall göra vinet instabilt. Framför allt är de flesta är vana vid att dricka vin som är klart, vilket gör att ett vin som är grumligt uppfattas som oaptitligt . Det är vid klarningen av vinet som det ibland förekommer animaliska proteiner för att enkelt kunna ta bort de proteiner som bildas vid jäsningen. Det finns flera andra sätt att klarna vin, som inte innehåller animaliska proteiner. Många viner är dock veganvänligt gjorda utan att vara certifierade.

MILJÖCERTIFIERADE
Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 vilket innebär att vi säkerställer ett systematiskt angreppssätt för vårt miljöarbete och för att minska vår miljöpåverkan. Varje år görs både externa och interna revisioner för att säkerställa att vi arbetar i enlighet med ISO 14001.

SUND ALKOHOLKONSUMTION
Att ta ansvar för de risker som en osund alkoholkonsumtion för med sig är lika självklart som viktigt för oss. Vi arbetar med ansvarsfull marknadsföring och samarbeten.

Här är några exempel på initiativ som vi arbetar med:

Prata Om Alkohol. Prata Om Alkohol drivs av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier och erbjuder skolmaterial för högstadiet och gymnasiet. Metoden bygger på undervisning genom samtal och fokus är att lära unga att stå emot grupptryck och säga nej till alkohol.

Drinkwise. SVL har också startat Drinkwise som är en plattform för information, diskussion och reflektion kring attityder till alkohol och hur alkohol kan konsumeras på ett ansvarsfullt sätt. Drinkwise ingår i den europeiska satsningen responsibledrinking.eu.

KrogVis. KrogVis är Spendrupkoncernens eget initiativ för att lyfta krogbranschen och våra restaurangkunder. Vi erbjuder en kunskapsplattform med kurser inom en rad olika teman. Här ingår en utbildning om ansvarsfullt arbete med alkohol, innehållet i alkohollagen, hur alkohol påverkar hjärnan och hur man skapar en trygg och bra restaurangmiljö.