In English

Loureiro

Grön druva, vanlitgvis från Spanien eller Portugal. Används då i flera olika blender som en stöddruva.

Viner med Loureiro Se mer viner med Loureiro
Se mer viner med Loureiro