In English

vad är biodynamiskt vin?

Biodynamiskt vin

Biodynamiskt vin innebär att vinodlingen brukas och utgår ifrån antroposofen Rudolf Steiners lära. Endast utvalda biologiskt nedbrytbara preparat får användas.

VAD ÄR BIODYNAMISKT VIN?
Biodynamisk odling utgår från antroposofen Rudolf Steiner lära. Det är holistiskt synsätt på vingården, där den ses som en levande organism i total biologisk balans och som ett självförsörjande kretslopp. Man planerar och arbetar utifrån en astrologisk kalender som styr arbetet i gården. De vinproducenter som odlar vin enligt biodynamisk lära få endast använda åtta stycken utvalda biologiskt nedbrytbara preparat. Dessa preparat anses göra vinrankorna motståndskraftiga och tåliga. I läran ingår även att förhålla sig till en astrologisk kalender, som ger anvisning om när man bör göra vad i vingården. När månen står på ett visst sätt anses vissa moment, som att behandla rankorna med naturliga preparat, mer lämpliga. Det finns inga bevis för att det skulle fungera, men följer man anvisningarna och läran blir man tvungen att spendera så mycket tid i vingården att ens envetna noggrannhet bör märkas i vinets kvalitet.

Till skillnad mot exempelvis naturvin så kan biodynamiska viner certifieras, med exempelvis certifikat Demeter och biodyvin. De certifikaten uppfyller även kraven för ekologisk odling. Biodynamiska viner räknas av vissa producenter, leverantörer och konsumenter som naturvin eftersom de på många sätt eftersträvar detsamma: noll tillsatser, naturlig jäst, lite svavel.

Våra biodynamiskt certifierade viner på Systembolaget