In English

Western Cape

Western Cape är en beteckning som oftast används för viner avsedda för export. Den är Sydafrikas motsvarighet till Australiens South Eastern Australia. Geografiskt täcker Western Cape de fem huvudregionerna Cape South Coast, Coastal Region, Breede River Valley, Olifants River och Klein Karoo.  Flera bergskedjor löper genom det vidsträckta området och det ger varierande landskap med odlingar i dalar, på högplatåer och sluttningar. Påverkan från Indiska Oceanen och Atlanten skapar unika mikroklimat. 

Viner från Western Cape