In English

Cono Sur

Cono Sur grundades 1993 och är numera Chiles andra största producent ur exportperspektiv. Uppdraget från ägaren (Concha y Toro) var att skapa ett företag vars syfte var att fånga experimentlustan och innovationen i Nya Världen. I dag står Cono Sur både som producent av högkvalitativa viner och som en av ledarna vad gäller miljöarbete i vinindustrin. 

VD och chefsvinmakare är den dynamiske Adolfo Hurtado. Namnet Cono Sur, den sydliga spetsen/konen, syftar på Chiles geografiska utseende. Druvorna kommer från olika områden i Chile, från Elquí i norr till Bío-Bío i söder. Totalt förfogar man över 1 915 hektar vingårdar. Det torra klimatet med stora klimatskillnader mellan natt och dag ger smakrika och aromatiska viner. Vinläggningen ligger i Chimbarongo, söder om huvudstaden Santiago. År 2000 inledde Cono Sur en satsning på ekologisk odling och nu är cirka 30 % av odlingarna certifierade som ekologiska. Övriga vingårdar sköts enligt vad som kallas integrated management (sustainable management), dvs man följer i hög grad samma program som för ekologisk odling. Gässen i fälten är miljöarbetare, eftersom de äter skadeinsekter, som annars skulle kräva besprutning. Och cykeln på många vinetiketter står som symbol för miljöarbetet. Cono Sur är särskilt kända för sina Pinot Noirviner, där toppmärket heter Ocío. För det vinet och många andra Cono Surviner får man varje år en mängd internationella utmärkelser.   Hösten 2010 fick Cono Sur som första chilenska vinföretag CEMARS-certifieringen, som är baserad på ISO 14064-1, och som tar hänsyn till arbetet att minska alla koldioxidutsläpp som förorsakas av produktionen och distributionen av vinerna. Därmed framstår man som en av ledarna i Nord- och Sydamerika vad gäller miljöarbetet i vinindustrin. Som första vineri i Sydamerika uppfyllde Viña Cono Sur i december 2012 kraven i BSCI´s (Business Social Compliance Initiative) Code of Conduct, den mest omfattande och krävande globala certifieringen avseende CSR (Corporate Social Responsibility).   Den brittiska branschtidningen Drinks International gav i mars 2011 Cono Sur utmärkelsen Green Company of the Year. Läs mer om Cono Surs miljöarbete på deras hemsida. www.conosur.com

Namnet Tocornal har länge förknippats med chilenskt kvalitetsvin. Ismael Tocornal besökte år 1887 Bordeaux. Jordmånen där påminde om den på hans gård i Puente Alto strax utanför Santiago. Han lät där plantera samma druvor som i Bordeaux och blev mycket nöjd med kvaliteten. Druvorna för Cono Surs Tocornalserie kommer från Central Valley. Klimat och jordmån ger alla förutsättningar för prisvärda, uppskattade viner av druvor med ursprung från Bordeaux eller Rhônedalen. Bícicleta (”cykeln”) är symbolen för det miljöarbete som Cono Sur medvetet, långsiktigt och framgångsrikt har arbetat med sedan starten år 1993. Bícicletaserien omfattar sex endruvsviner från olika utvalda vingårdar i Chile, alla skötta enligt s k sustainable management. Det innebär att de i hög grad sköts som odlingarna för ekologiska viner. Samtliga viner är i den konsumentvänliga stil som användningen av det senaste i vingårds- och vintillverkningsteknik gör möjligt.

Organicserien omfatt ar viner som till 100% är gjorda av druvor från vingårdar, officiellt certifierade som ekologisk odling av BCS Oeko Garantie GMBH. Det innebär att man inte använder konstgödsel, inte heller sprutar mot insekter, svampangrepp och andra farsoter som kan angripa odlingarna. Man använder sig bl.a. av kompost, insekter som eliminerar ohyra och Cono Surs egna gåsflockar som är förstklassiga insektsbekämpare. Hela 30% av Cono Surs vingårdar är redan certifierade som ekologiska, och i fler pågår omläggningen från konventionell till ekologisk odling.   Reservavinerna framställs av druvor från vingårdar med äldre stockar. Dessa stockar ger mindre skörd, men druvor som ger komplexa och karaktärsfulla viner. Vid ankomsten till vinanläggningen väljer man särskilt ut de bästa druvorna, de druvor som ger komplexa viner och som efter lagring på ekfat visar den fulla karaktären av druvsorten och vingården.

Visionen vad gäller vinerna i Single Vinyard-serien är att visa mångsidigheten och kvaliteten hos de olika jordmåner och mikroklimat som Chile kan erbjuda. Varje vin är från en specifik del av en enskild vingård. Adolfo Hurtado har i varje enskilt fall valt ut den exakta plätten i vingården. Druvorna för Single Vinyard Chardonnay kommer från en specifik del av El Centinella, vingården med det svalaste klimatet i Casablanca Valley. På etiketten till varje vin i Single Vinyard framgår från vilken vingård som druvorna kommer.   År 1996 bestämde Cono Sur att chansa på att göra ett vin av exklusiv superkvalitet. Av strategiska skäl valde man att göra detta första supervin av druvan Pinot Noir. Man valde ut 20 stycken 225-litersfat, de allra bästa Pinot Noirvinerna av den årgången. När man fortsatte på den inslagna vägen, valde man att kalla serien 20 Barrels, även om man numera gör något mer än 20 fat (= ca3 300 buteljer) av varje vin. 20 Barrels Cabernet Sauvignon kom 1997, Merlot 1998, Chardonnay 2002, Sauvignon Blanc 2005 och Syrah 2008.

Våra viner från Cono Sur på Systembolaget