In English

O'Neills Irish Whiskey

O’Neills Irish Whiskey

O’Neills Irish Whiskey är ett whiskeyvarumärke hos det relativt nystartade West Cork Distillers från Skibbereen utanför Cork på södra Irland. West Cork Distillers är ett flaggskepp för den renässans som den irländska whiskeyn just nu upplever. Whiskeyindustrin på Irland drabbades hårt av nedläggningar under 1900-talet. Det som en gång var flera hundratals destillerier minskade till endast en fabrik där man tillverkade samtliga varumärken. Under 2000-talet har trenden vänt. I dag är närmare 40 destillerier i produktion på ön och dessutom flera så kallade ”bonders” som köper in whiskey och buteljerar egna varumärken.

West Cork Distillers grundades 2003 av tre barndomskamrater; John O´Connell och kusinerna Ger och Denis McCarthy. De tre vännerna hade länge pratat om att starta ett destilleri. Konsten att destillera fanns som hos många irländska familjer långt tillbaka i generationerna. Ger och Denis jobbade som fiskare, men minskade bestånd gjorde jobbet svårare och krävde allt längre vistelser långt ute till havs.

De första destilleringarna gjorde de i ett bakrum hemma hos Denis i Union Hall. De hade billigt kommit över två små spritpannor från en schweizisk snapstillverkare. Någon ekonomi fanns det överhuvudtaget inte och det var dessutom dåliga tider på Irland. Med tur och timing och en väldig massa arbete började så småningom intresset för West Cork Distillers växa.

De tre vännerna tog vara på varandras kompetenser inom teknik och marknad. Så småningom började de få intäkter och de satsade man i allt större produktion. År 2014 flyttade de i ett nybyggt destilleri på Market Street i Skibbereen. Även dessa lokaler blev snabbt för små och 2020 flyttade byggde de helt nytt och mycket större destilleri på Marsh Road. Resten är en närmast osannolik sannsaga.

O'Neills Irish Whiskey

I dag har West Cork Distillers en anläggning på över 50 000 kvadratmeter. I pannhuset står åtta stora potstillpannor, två kolonpannor och tre ginpannor med en sammanlagd kapacitet på 4 miljoner liter ren alkohol årligen. Den egna buteljeringsanläggningen fyller upp 2 000 flaskor i timmen och de sju lagerhusen rymmer över 50 000 fat. West Cork Distillers säljer till omkring 70 länder och sysselsätter närmare 100 personer. Enbart på USA-marknaden har man fyra heltidsanställda brand ambassadors.

O'Neills Irish Whiskey

Ambitionen som drivit West Cork Distillers har från allra första början varit att göra en West Cork Whiskey för irländare av irländare. Det har man minst sagt lyckats med. I dag är man det största irländskägda destilleriet och man växer för varje år.

O’Neills Irish Whiskey är ett av West Corks Distillers varumärken. O’Neills buteljeras omkring fem år gammal och förekommer i olika lagringsvarianter både som maltwhiskey och blended whiskey.