In English

citadelle gin

1775 gav Louis XVI tillstånd till två visionära Fransmän, Carpeau och Stival, möjligheten att få öppna ett destilleri för att göra genever vid Citadellet i Dunkirk. Detta medförde att destilleriet blev hovleverantören med ett exklusivt 20-års privilegium. De två grundarna lät tillverka 12 traditionella koppar-pot stills som kom att bli de första i Frankrike av dess typ. Citadellet var belägget vid en 1800-tals sjöhandelsväg vilket medförde att nästan all produktion, ca 1000 liter per dag, köptes av engelska smugglare som tog med det till England, och allt skedde med det franska hovets tysta överenskommelse.

Idag är det Cognac Ferrand som återupptagit tillverkningen av Citadelle Gin, som gör i slottet Château de Bonbonnet i Cognac, i sydvästra Frankrike. Slottsmarken täcks av de enbärsbuskar som används för att sätta Citadelles signatursmak.

Det är framförallt två saker som gör Citadelle unik. Dels destilleringen i cognacshusets handgjorda kopparpannor, dels en helt unik infusionsteknik som ägaren Alexandre Gabriel har varit med och utvecklat – och fått den patenterad i Frankrike som en egen metod för att tillverka gin.

Alexandre Gabriel framför Château de Bonbonnet.