In English

CHÂTEAU PICHON

Egendomen Pichon Comtesse omfattar 78 hektar. Jordmånen är morängrus på lager av lerlager från istiden, vilket säkerställer den dränering som är nödvändig för att ge hög kvalitet. 

På 1700-talet var Pichon Lalande och Pichon Baron en enda egendom, men den delades i början av 1800-talet när baronen Joseph de Pichon Longueville gick bort och hans arvingar delade på egendomen. Dottern Virginie fick den del som så småningom blev Pichon-Longueville Comtesse de Lalande. Hon gifte sig nämligen med greven de Lalande och blev grevinna (Comtesse). Så småningom dog den släktgrenen ut och Edouard och Louis Miailhe köpte egendomen 1925.  Deras familj var sedan länge djupt involverad i vingårdsägande och vinbusiness. Edouards dotter May-Eliane de Lencquesaing tog över tyglarna 1978.

Mellan 1978 och 2007 drevs egendomen av den auktoritära och mycket respekterade May-Eliane, som höjde kvalitet och renommé för slottet. År 2007 sålde hon egendomen till familjen Rouzard (ägare till champagnefirman Roederer). Egendomen Pichon Comtesse omfattar idag 78 hektar. Jordmånen är morängrus på lager av lerlager från istiden, vilket säkerställer den dränering som är nödvändig för att ge hög kvalitet.