In English

Shackleton

SHACKLETON

Sir Ernest Shackleton är lika mycket känd för sitt kamratskap och ledarskap som för sin äventyrlighet. År 1907 seglade han på sitt skepp, Nimrod, för att leda sin första expedition. En strävan med ett mål, att bli den första mannen som når Sydpolen. För att stärka lagandan på sin expedition beställde Sir Ernest Shackleton personligen 25 lådor av Mackinlay’s sällsynta Old Highland Malt Whisky. Det var med whisky som de firade födelsedagar, och skålade för sina respektive, men framförallt byggde en laganda och kamratskap.

Sir Ernest och hans team nådde längre söderut än någon före dem – men den 9 januari 1909, mötte en utmattad besättning hårda vindar så han valde att åka tillbaka snarare än riskera livet på hans team.

År 2007, ett århundrande efter expeditionen fann man tre lådor perfekt bevarad whisky infrusen under Shackletons basläger på Cape Royds. Whiskyn undersöktes och Master Blender Richard Paterson fick i uppdrag att analysera och återskapa denna whisky med hjälp av Highlands finaste single malt. Resultatet blev Shackleton – en modern Blended Malt Whisky med is i sitt DNA.