In English

Spring wine & spirits närvaro och hållbarhetsarbete i sydafrika

Spring Wine & Spirits importerar vin från Sydafrika. Idag samarbetar vi med vinhusen DGB – Douglas Green Bellingham, Boschendal och Glen Carlou. Oude Kaap bag-in-box, Boschendal Brut säljs på Systembolaget och Brampton och Douglas Green (Fairtrade) säljs på restauranger.

DGB och Boschendal är medlemmar av  Wine Industry Ethical Trade Association,WIETA, som arbetar för att förbättra arbetsförhållanden för anställda i vinindustrin. DGB är också certifierade enligt BSCI, BRC och ISO 9001. DGB och Boschendal äger inga vingårdar utan anlitar långtidskontrakterade vinodlare som uppfyller WIETA och Fairtrade. Alla leverantörer arbetar enligt FN:s 10 principer för Global Compact. 

http://www.dgb.co.za/code-ethics

http://www.dgb.co.za/corporate-responsibility

http://www.dgb.co.za/corporate-governance

 För Spring Wine & Spirits är det lika viktigt att de producenter som vi samarbetar med inte bara kan erbjuda bra och prisvärda viner utan också har ett bra förhållningssätt till både miljö, arbetsförhållanden och etiska affärer. I hela den här kedjan ska mänskliga rättigheter respekteras och acceptabla arbetsvillkor råda. Vi arbetar kontinuerligt och strukturerat med dessa frågor för att utvärdera men också påverka våra leverantörer. I de fall vi skulle hitta avvikelser gör vi en tredjepartrevision. Revisioner görs också av Wieta, BSCI, Fairtrade och Systembolaget.

 I all produktion som sker i flera led är det viktigt att få en så korrekt helhetsbild som möjligt. Vi kommer tillsätta ytterligare resurser för att kunna fokusera mer på dessa frågor och säkerställa att vi importerar och säljer vin av god kvalitet som tillverkas på ett etiskt och miljömässigt hållbart sätt.  Målet med uppförandekoden och revisoner är alltid att säkra arbetsförhållanden och föra dialog med våra producenter om dessa viktiga frågor. Därför är det viktigt att vi stannar kvar i s.k. riskländer – det är på plats som vi kan driva på ett bra förhållningssätt till både miljö, arbetsförhållande och etiska affärer. 

https://www.unglobalcompact.org/

http://www.springwine.se/om-oss/miljo–hallbar-utveckling/

https://springwine.se/om-oss/hallbarhet/