In English

Oxfams rapport om människorättskränkningar i den italienska vinindustrin 

Idag den 15 september publicerar Oxfam en rapport kring arbetsvillkor i den italienska vinindustrin. De har på uppdrag av Systembolaget genomfört en så kallad Human Rights Impact Assesment och rapporten visar bland annat exempel på att hälsa och säkerhet inte uppfylls samt att arbetare får löner som inte går att leva på. 

Riskerna i den italienska vinindustrin är kända sedan länge, då många migrantarbetare arbetar där vid skördetid. Därför jobbar producenter och leverantörer, i samarbete med Systembolaget, sedan många år tillbaka med att minska riskerna och skapa förbättringar. På Spring Wine & Spirits ställer vi krav på att våra producenter ska säkerställa goda arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö för sina arbetstagare och respektera mänskliga rättigheter, i enlighet med FN Global Compacts 10 principer. Spring Wine & Spirits samarbetar med Systembolaget i deras arbete med att säkerställa goda arbetsvillkor i hela leverantörsledet, ner till odlaren.

Vi och våra producenter rapporterar in i Systembolagets Hållbarhetsplattform och medverkar i riskanalyser och revisioner som genomförs på producenter. Vi har också en aktiv roll om det krävs en åtgärds- eller förbättringsplan och också åtagit oss att följa amfori BSCI code of conduct, som Systembolaget ställer krav på. Som leverantör måste vi även kunna förlita oss på att myndigheter och fackförbund i det berörda landet säkerställer goda arbetsförhållanden på vingårdar. Vi utgår ifrån att Oxfam i sitt arbete även för dialog med relevanta intressenter och myndigheter i Italien. 

Vi ser allvarligt på de risker som finns i den italienska vinindustrin och accepterar inte kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi har ett tätt samarbete med våra producenter, och kommer fortsätta arbetet gemensamt för att minska risker och skapa förbättringar. Vi arbetar med välrenommerade producenter med höga ambitioner kring hållbarhet och har ett stort urval av hållbarhetscertiferade viner vilket ställer särskilt höga krav på både miljömässig och social hållbarhet. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här