In English

Dark Horse Wines

Dark Horse Wines Beth Liston har stor experimentlusta och vill alltid prova nya saker för att göra moderna viner som levererar det oanade. Dark Horsevinerna har blivit populära för sin tydliga frukt, höga koncentration och generösa karaktär. Beth Liston provar gärna nya tekniker och druvor, men de kommer alltid från utvalda vingårdar i Lodi och Delta i centrala Kalifornien.