In English

Croft Port

Croft grundades år 1588, vilket gör dem till en av de äldsta portvinsproducenterna. De första dokumenten om firmans verksamhet som portvinsexportör är från detta år, samtidiga med de första dokumenten om export av portvin. De tog namnet Croft år 1736, då John Croft kom in i verksamheten. Familjen Croft spelade en framträdande och inflytelserik roll i utvecklingen av portvinets framställning och handel under 1700- och 1800-talen, vilket gjorde att namnet Croft fick en särskild prestige i branschen. Deras förkärlek för portvin sades bäst av Percy Croft: ”Varje tillfälle där man inte dricker portvin är bortslösad tid”. Croft ägs numera av ättlingarna till två andra gamla och kända portvinsfamiljer; Yeatmans och Fladgates (The Fladgate Group). I Köpet ingick en av regionen Douros bästa vingårdar, Quinta da Roêda.