In English

MILJÖ & HÅLLBAR UTVECKLING

Spring Wine & Spirits strävar efter att vara det mest ansvarstagande företaget i branschen. Ett proaktivt förhållningssätt, där vi tar ansvar i relation till omvärld, kunder, leverantörer och medarbetare, är grundläggande för att nå visionen.

Spring Wine & Spirits är ett dotterbolag till Spendrups Bryggeri och omfattas därmed av koncernens gemensamma strategier, policies och riktlinjer. Se även www.spendrups.se.

FN och OECD’s principer
För att få leverera till Spring Wine & Sprits måste våra leverantör intyga att man arbetar i enlighet med FN:s Global Compacts samt OECD’s principer för företags agerande, gällande konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöhänsyn, antikorruption och mänskliga rättigheter. Det är ett ständigt pågående arbete.

Certifiering
Spring Wine & Spirits miljöarbete syftar till att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Spring Wine & Spirits är miljöcertifierade enligt ISO 14001.


Ekologiska produkter
Vi märker av en ökad efterfrågan på framförallt ekologiskt vin. Vi följer utvecklingen noggrant och vår målsättning är att den ekologiska sortimentsandelen ska öka successivt i takt med tillgång och kund- och konsumentefterfrågan.